Odwiedziło nas
Odsłon : 224234
Zaloguj się internauto

Regulamin Parku Raszowa

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU WIEJSKIEGO

 W RASZOWEJ 

Park Wiejski w Raszowej ustanowiony zostaje dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych terenu położonego w jego granicach. Park wiejski wraz ze zbiornikami wodnymi obejmuje obszar o powierzchni 27,66 ha. Teren parku stanowi własność gminy Leśnica. Park wiejski służy zaspokajaniu potrzeb społecznych w zakresie wypoczynku i rekreacji.

Zarządcą parku jest Urząd Miejski w Leśnicy z siedzibą w Leśnicy przy ul.1 Maja 9. Dla ochrony walorów przyrodniczych terenu ustala się następujące warunki korzystania z parku.

I.

 Dostęp do parku jest nieograniczony. Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do:

1.     Dbałości o zachowanie walorów przyrodniczych terenu.

2.     Dbałości o czystość i estetykę terenu.

3.     Zachowanie ciszy. 

II. 

Na terenie parku dopuszcza się:

1.     Jazdę na rowerze.

2.     Korzystanie ze zbiorników wodnych za zgodą zarządcy parku.

3.     Urządzanie biwaków i rozpalanie ognisk w miejscach wyznaczonych przez zarządcę parku.

4.     Urządzanie obozowisk i innych zorganizowanych imprez po uzyskaniu zgody zarządcy parku.

5.     Uprawianie wędkarstwa po uzyskaniu zgody zarządcy parku. 

III. 

Osobom przebywającym na terenie parku zabrania się:

1.     Hałasowania.

2.     Zaśmiecania terenu.

3.     Niszczenia roślinności i siedlisk ptactwa.

4.     Wypalania traw.

5.     Korzystania z kąpieli w istniejących zbiornikach wodnych.

6.     Rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi.

7.     Uprawiania wędkarstwa bez zezwolenia zarządcy parku.

8.     Zanieczyszczania zbiorników wodnych.

9.     Polowania.

10.   Niszczenia ławek i urządzeń parkowych.

11.   Wprowadzania psów bez uwięzi.

12.   Wjazdu wszelkimi pojazdami samochodowymi na ścieżki wewnątrz parku, z wyjątkiem pojazdów upoważnionych przez zarządcę parku.

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 22 listopada 2010 22:23)