Przyroda chroniona

W parku występują okazy przyrody chronionej