How many of you were here?
Members : 2498
Content : 61
Content View Hits : 204862
Visitor Log
There are no translations available.


REGULAMIN NOCNYCH ZAWODÓW KARPIOWYCH
ROZGRYWANYCH 20.06 od 16.00 – do 13.00  21. 06. 2015 r. 


1. Zawody będą się odbywać na udostępnionych do wędkowania akwenach klubu bez losowania stanowisk.
2. Zbiórka i zapisywanie się na listy w dniu 20. 06. 2015. do godz. 16:00 przy “barakach”.
a później do 20tej na stanowisku narożnym na „Dużym” u Leszka

3. Czas trwania zawodów od godz. 16:00 dnia 20. 06. 2015 do godz. 13:00 dnia 21.06. 2015.
4. Zgodnie z decyzją Członków Klubu z dnia 03. 05. 2003. w trakcie odbywania się zawodów tj. od godz. 14:00 dnia 20. 06. 2015. wędkarze niebiorący udziału w zawodach zobowiązani są złożyć wędki i opuścić wszystkie akweny klubu. Zawodnicy, którzy złowili ryby, które mogą być przyczyną protestu zobowiązani są pozbyć się tych ryb i przerwać wędkowanie najpóźniej o godz.14:00.
5. Zawody odbywać się będą na “żywej rybie”, do klasyfikacji zaliczane będą: tylko karp i amur od ciężaru 2 kg. Łowimy na dwie wędki karpiowe, gruntowez jednym haczykiem. Zanęcanie i sondowanie dozwolone jedynie z brzegu.
6. Ważenia ryb dokonywać będzie komisja sędziowska w trakcie trwania zawodów oraz po ich zakończeniu.
7. Ryby należy holować i podbierać z brzegu, odhaczanie ryb wyłącznie na macie.
8. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane w workach karpiowych po jednej sztuce w worku. W zawiązku z możliwością złowienia wielu karpi radzimy zabrać ze sobą większą ilość worków.
9. Do zakończenia zawodów zawodnik może opuścić łowisko pod warunkiem powiadomienia sędziów - zawodnik będzie mógł powrócić do wędkowania
10. Zawodnicy będą klasyfikowani na podstawie łącznej masy złowionych ryb.
11. Dozwolona jest pomoc kolegów przy holowaniu i podbieraniu ryb.
12. O godz. 13:00 następuje zakończenie zawodów. Rybę zaciętą przed zakończeniem zawodów zalicza się do klasyfikacji, jeżeli zostanie podebrana najpóźniej 10 minut po zakończeniu zawodów.
13. Po zakończeniu zawodów prosimy kolegów o zebranie się przy “barakach” najpóźniej do 13.30
14. Wszelkie wątpliwości w interpretacji zasad regulaminu rozstrzygać będą sędziowie.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
16. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie po sobie po zawodach. 


Życzymy dobrej zabawy i udanych połowów.

Last Updated (Tuesday, 18 August 2015 06:55)