How many of you were here?
Members : 2381
Content : 63
Content View Hits : 201460
Visitor Log

Gospodarze Parku

There are no translations available.

Na podstawie Uchwały nr 5/2013

Zebrania Założycielskiego Towarzystwa Ekologicznego "Ziemi Leśnickiej"

z dnia 16. 03. 2013

w sprawie wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Ekologicznego

"Ziemi Leśnickiej"

w wyniku zgłoszenia kandydatów oraz głosowania jawnego członkami Zarządu Towarzystwa zostali wybrani:


1. Janiszewski Walerian - prezes

2. Jęczmienny Andrzej - wiceprezes do spraw ekologii i ochrony środowiska

3. Metzgier Sobiesław - wiceprezes do spraw sportu i rekreacji

4. Plicko Joachim - gospodarz wód

5. Ocipiński Adrian - sekretarz

6. Baszuk Ryszard

7. Kita Leszek

8. Nowak Grzegorz


Na posiedzeniu Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

1. Baszuk Ryszard - przewodniczący

2. Kita Leszek - zastępca przewodniczącego

3. Nowak Grzegorz - członek

Last Updated (Friday, 14 February 2014 10:06)